ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 022885545
โทรสาร: 026285083