นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

การเรียนการสอนถือว่าเป็นงานที่คุณคิดว่ายากแล้วล่ะก็ ยิ่งถ้าเมื่อคุณมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นอย่างรุนแรง จึงทำให้เป็นสิ่งที่ยากต่อการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในทศวรรษที่ผ่านมา

เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงได้ช่วยบรรเทาภาระอันหนักอึ้งของการเรียนการสอนนั้นแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใช้ได้อย่างสะดวกสบายและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายก็ตามและในบทความนี้จะนำเสนอนวัตกรรม 5 อย่าง ที่ครูผู้สอนสามารถนำมาผสมผสานเข้าไปใช้ในชั้นเรียนแล้วเพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและง่ายขึ้น

หนึ่งในข้อดีของเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีการเข้าถึงที่เพิ่มมากขึ้นและนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะราคาที่สูงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างนั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งในการผลิตในจำนวนที่มากก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้

สมาร์ทโฟน

          ในขณะที่ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ เป็นหน้าจอแบบสัมผัสทั้งหมดและอาจจะดูว่าเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้วสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถให้ประโยชน์ได้มากกว่าโทรศัพท์แบบปุ่มกดที่ไม่มีสัญลักษณ์ที่คนตาบอดสามารถสัมผัสได้

การมีสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนกับการมี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในกระเป๋าของคุณ  นั่นหมายความว่าคุณจะมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งในอดีตมีราคาสูงมากอยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่นแอพพลิเคชันกล้องที่ช่วยอ่านหนังสือช่วยให้คุณสามารถใช้กล้องในสมาร์ทโฟนเพื่ออ่านสัญลักษณ์หรือแผ่นกระดาษที่มีตัวหนังสือแล้วแปลงออกมาเป็นเสียงพูดโดยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Text to Speech เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถรับรู้และเข้าถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้

สมาร์ทโฟนนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลคำสั่งเสียงเชื่อมต่อกับซอฟแวร์ได้เท่ากับ ว่าถ้ามี อีบุ๊คก็สามารถที่จะสั่งให้สามารถอ่านออกเสียงได้โดยที่จะมีตัวช่วยเป็นซอฟแวร์ในการเข้าถึงนั้น นอกจากนั้นแล้วสมาร์ทโฟนยังมีฟังชั่น สิริ ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหา ข้อมูลที่ต้องการและควบคุมฟังชั่นต่างๆได้โดยการป้อนคำสั่งเสียงลงไป

อุปกรณ์ช่วยอ่านแบบพกพา (Handheld TTS Devices)

 

0012636

การแปลงข้อความจากตัวอักษรทั่วไปเป็นอักษรเบรลล์นั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายที่สูง นอกจากนั้นแล้วหนังสืออักษรเบรลล์ยังมีราคาแพงเช่นเดียวกัน

การใช้เครื่องช่วยอ่านแบบพกพาจะช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถอ่านข้อความที่เป็นตัวหนังสือทั่วไปได้ด้วยตนเอง ซึ่งในระยะยาว ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปมาก

เพราะคุณสามารถใช้สื่อการสอนที่เป็นตัวหนังสือทั่วไปได้โดยตรง

ในระหว่างการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ ได้มีการเพิ่มเติมฟังชั่นเพื่อให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มหน่วยความจำ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลไว้ฟังภายหลังได้

 

โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen reader software)

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่ทุกคนต้องการในระยะแรกคอมพิวเตอร์มีระบบการเข้าถึงแต่ก็ยังไม่เทียบเท่าในปัจจุบัน โปรแกรมอ่านหน้าจอจะแสดงผลข้อมูลที่เกิดขึ้นบนหน้าจอเป็นเสียงซึ่งสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่างๆได้ บนระบบปฏิบัติการวินโด้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ โปรแกรมจอส์ (Jaws) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีราคาข้อนข้างสูง

 

แว่นตาอัจฉริยะ (Smart glasses)

59010f3c2759113134292f22_IMG_3107

แว่นตาอัจฉริยะเป็นการประยุกต์นวัตกรรมขนาดเล็กด้วยการฝังหน่วยประมวลผลที่ทันสมัยเข้าไปไว้ในแว่นตาโดยมีเซนเซอร์ขนาดเล็กในการทำงานและสามารถทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถมองเห็นและทำสิ่งต่างๆที่ในอดีตคุณได้แต่จินตนาการปัจจุบัน

แว่นตาอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดมีชื่อเรียกว่า eSight  ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง แว่นตาอัจฉริยะนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นบางกลุ่มสามารถมองเห็นได้เทียบเท่ากับคนสายตาปกติ

นอกจากนั้นแล้วแว่นตาอัจฉริยะไม่ได้ช่วยแค่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่านั้นถ้าเด็กทั่วไปสวมแว่นชนิดนี้จะสามารถปรับระยะสายตาที่ผิดปกติของเด็กนั้นๆได้ด้วย

 

เครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ (Braille display)

Braille2-1024x576

ถ้าคุณได้สังเกตเห็นหน้าจอโทรทัศนของเราทุกวันนี้เป็นจอโทรทัศน์จอแบนไม่มีปุ่มสัมผัสใดๆขึ้นบนจอ แต่ในขณะที่อักษรเบรลล์นั้นต้องใช้ปุ่มหรือจุดนูนในการสัมผัสเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอซึ่งมันจะไม่มีความหมายใดๆ หากไม่มีปุ่มหรือสิ่งที่สัมผัสได้บนหน้าจอ

แน่นอนว่าเทคโนโลยีนี้มีอยู่แล้วและพวกเรารู้จักกันในฐานะ อักษรเบรลล์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้โดยใช้การขึ้นและลงของจุด

 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรเบรลล์นั้นจะใช้เครื่องไฮดรอลิกในการขึ้นหรือลงของจุดต่างๆ โดยใช้การสั่งงานจากคอมพิวเตอร์

 

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีความซับซ้อนและมีราคาสูง ทำให้ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ส่วนใหญ่จะสามารถแสดงผลตัวอักษรจำกัดอยู่ที่ 40 ถึง 80  ตัวอักษร เท่านั้น

 

ที่มา http://www.emergingedtech.com/2017/05/5-tech-innovations-that-are-helping-kids-with-visual-impairments-in-the-classroom/

Leave a Reply