การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เป้าหมายของบทความนี้คือการแบ่งปันข้อมูลหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์ (Ple-Braille) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในการสนับสนุนทักษะการอ่านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนั้นจะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่  การฟัง การสัมผัสและการจำแนก สิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะส่งเสริมและช่วยให้เด็กนั้นรักในการอ่าน

เพิ่มเติมพรีเบรลล์

  ที่มา http://www.pathstoliteracy.org/topic/braille/pre-braille 

 แนวคิดที่จำเป็นในการเรียนรู้การอ่าน

 • การรับรู้ความรู้สึกของร่างกายและพื้นที่: การรับรู้ส่วนของร่างกายง่ายๆ เช่น การขึ้น / ลง ,  เหนือ / ใต้,  ด้านบน /ด้านล่าง,  ด้านหน้า / ด้านหลัง  ซ้าย / ขวาและใกล้ / ไกล
 • การจำแนกวัตถุ: การระบุสิ่งของต่างๆ สิ่งที่เหมือนกัน / แตกต่างกัน   ขนาดใหญ่ /ขนาด เล็ก    กว้าง / แคบ   หนา / บาง   แข็ง / นุ่ม   ว่างเปล่า / เต็มเปิด / ปิด  หนัก / เบา    น้อย / มาก
 • การรับรู้เรื่องเวลา :  เมื่อวานนี้  วันนี้  พรุ่งนี้  เช้า / สาย
 • สัญลักษณ์อักษรเบรลล์ที่มีความหมาย: ที่พวกเขาสามารถระบุ บอกชื่อ และเล่าเรื่องราวต่างๆได้

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • การพัฒนาร่างกายส่วนบน :ความแข็งแรงของไหล่ แขน มือและนิ้วมือ
 • ความแข็งแรงของมือ: การเอื้อม, การจับ, การปล่อยและการควบคุมของเล่นและวัสดุต่างๆการประสารสัมพันธ์ของมือในการทำงานที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกัน

ทักษะเกี่ยวกับการสัมผัสและทักษะการได้ยิน

 • การระบุเสียง: วัตถุใดที่ทำให้เกิดเสียงนั้น?
 • การจับคู่เสียงการระบุโทนเสียง: ดัง / เบา สูง / ต่ำ
 • ระบุทิศทางของเสียง
 • การจับคู่ลักษณะผิวสัมผัส: แข็ง/ นุ่ม  ขรุขระ / เรียบ
 • ความสามารถในการระบุรูปร่าง: วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น

การเสริมสร้างให้เด็กมีความรักในการอ่าน

 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ประจำวัน:ออกแบบหนังสือของตนเอง
 • อ่านหนังสือกับบุตรหลานของคุณ โดยใช้หนังสือและวัสดุจริงประกอบ หนังสือที่ประกอบด้วยภาพนูน นังสือที่มีผิวสัมผัสที่หลากหลาย หนังสือที่สามารถแสดงท่าทางประกอบได้ หนังสือที่คุณบันทึกเสียงเอง
 • มีอักษรเบรลล์ติดบนวัตถุ ในสิ่งของที่เด็กสนใจ หนังสือเบรลล์ หรือนิตยสารภายในบ้าน
 • ชักชวนเด็ก ๆ ให้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง
 • ออกแบบกล่องนิทาน, ละครนิทาน, หนังสือภาพนูน

มันจะมหัศจรรย์มากเมื่อเด็กได้เรียนรู้การอ่าน โดยการผสมผสานทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน แนวคิดต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้คุณและบุตรหลานของคุณประสบความสำเร็จในการเรียนรู้การอ่าน

ที่มา  http://www.pathstoliteracy.org/topic/braille/pre-braille 

 

Leave a Reply