เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕
เรื่อง “การศึกษาพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม -2559(Special Education for Sustainable Development)ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดProceedings การประชุมวิชาการครั้งที่5

หากท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ตามลิงค์ด้านบนได้ กรุณาคลิกเพื่อเลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้   Download document

รายการที่โฟสต์ล่าสุด