การฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561”

36773140_10209325432931733_2966226408868675584_n
โครงการการฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561″ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ทั้งครู นักเรียน รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งต้องมาเป็นผู้อำนวยการในแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติและอุบัติภัย อัคคีภัยต่างๆด้วย ได้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ แผนการป้องกันอัคคีภัยในหอนอนหรือในอาคารเรียน ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมาเป็นส่วนในการสนับสนุนและช่วยเหลือเราด้วย นักเรียนจะได้ประสบการณ์ ครูได้ความรู้ที่จะไปถ่ายทอด และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น รู้สึกยินดี วันนี้รู้สึกดีใจที่เห็นทั้งครู ทั้งนักเรียนมีความตื่นรู้ ตื่นตัวและมีการตระหนักถึงเรื่องที่เป็นสิ่งที่สำคัญนี้ที่เราจะต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ของครูและบุคลากรเรา

Leave a Reply