การนวดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

36744882_10209325326369069_7529376973273956352_n
การนวด เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยมาช้านาน มีหลักในการปฏิบัติ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดเป็นการดูแลสุขภาพโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ ส่งผลต่อร่างกาย
และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำการนวดมาเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้

Leave a Reply