การพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารโดยใช้บัตรภาพสำหรับเด็กสมองพิการ

edu02

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้บัตรภาพในการพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารและเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม