สื่อการสอนล่าสุด :


ทดสอบคณิตศาสตร์

ทดสอบคณิตศาสตร์ รายการที่โฟสต์ล่าสุดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” สำหรับน…

อ่านเพิ่มเติม


ทดสอบคู่มือสำหรับผู้ปกครอง

ทดสอบคู่มือสำหรับผู้ปกครอง รายการที่โฟสต์ล่าสุดแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหา…

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนร่วม  ได้แก่ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 1 จาก 912345...หน้าสุดท้าย »