ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนงาน ( Job Coach) ตามโครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( Transitional Work Center) วันที่่ 25-28 ตุลาค

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ 25

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


เมื่อวันที่ 12 สิหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มสัมพันธ์ สถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ภาคใต้

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา และคณะครูได้จัดทำโครงการ วันแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ดำเนินงานจัดศูนย์บริการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015

หน้า : Total 63 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 63 จากทั้งหมด 7หน้า หน้า