ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


เมื่อวันที่ 12 สิหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มสัมพันธ์ สถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ภาคใต้

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา และคณะครูได้จัดทำโครงการ วันแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ดำเนินงานจัดศูนย์บริการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้ต้อนรับ คณะกรรมการการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


คณะกรรมการการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โดยหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 30 มิ.ย - 1 ก.ค 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015

หน้า : Total 50 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 50 จากทั้งหมด 5หน้า หน้า