ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ)

Warawut   23-07-2018


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หลักสูตร "เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการเกษตร" ไม่มีค่าใช้จ่าย

Warawut   20-07-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Warawut   28-06-2018


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอกหลักสูตร 50 ชั่วโมง

Warawut   26-06-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อนส่งต่อสู่ระบบโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Warawut   25-06-2018


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอกหลักสูตร 30 ชั่วโมง

Warawut   12-06-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำวารสาร "ฟ้าใส" ประจำเดือนพฤษภาคม

Warawut   05-06-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำวารสาร "ฟ้าใส" ประจำเดือนเมษายน

Warawut   05-06-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนธันวาคม 2560

Warawut   03-01-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนพฤศจิกายน 2560

Warawut   29-11-2017

หน้า : Total 88 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า