ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมศูนย์สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ณัฐพงศ์   20-06-2016


จุลสารประจำเดือนพฤษภาคมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ณัฐพงศ์   06-06-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

ณัฐพงศ์   28-04-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ณัฐพงศ์   28-04-2016


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโลกแห่งองค์ความรู้ : มิติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-02-2016


ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู การใช้มาตรฐานและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558.pdf

ณัฐพงศ์   11-02-2016


Kredi Kartıyla Astropay nasıl Alınır?

ณัฐพงศ์   11-02-2016


จุลสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู

ณัฐพงศ์   12-01-2016


มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


นายอซิซ ส่าเม๊าะ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ พร้อมคณะ ครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนการส่งเสริมการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015

หน้า : Total 46 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 46 จากทั้งหมด 5หน้า หน้า