ข่าวประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

Warawut   27-03-2019


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Warawut   22-03-2019


Thai PBS Sports: โอกาส เเละความเท่าเทียมหัวใจนักกีฬาพิการไทย (โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี)

Warawut   27-02-2019


การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Warawut   27-02-2019


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562

Warawut   07-02-2019


(((โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน))) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยท่าน ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน

Warawut   18-02-2019


โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019" เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2018 - 28 กุมภาพันธ์ 2019

Warawut   07-02-2019


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่วารสาร "ฟ้าใส" เดือนมกราคม 2562

Warawut   05-02-2019


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562

Warawut   01-02-2019


โรงเรียนศรีสังวาลย์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์

Warawut   24-01-2019

หน้า : Total 88 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า