ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.เพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

Warawut   06-10-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ

Warawut   23-08-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

Warawut   23-08-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

Warawut   23-08-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อ รั้วโปร่ง และถมดิน

Warawut   23-08-2016


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๕ ชั้น

Warawut   23-08-2016


โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) จำนวน 1 งาน

Warawut   19-08-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

Warawut   18-08-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอนอน ๓๘ และต่อเติม อาคารเรียน ๒๑๖ล (ทรงไทย)

Warawut   18-08-2016


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

Warawut   17-05-2016

หน้า : Total 132 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 132 จากทั้งหมด หน้า หน้า