ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๕ ชั้น

ณัฐพงศ์   23-08-2016


โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) จำนวน 1 งาน

ณัฐพงศ์   19-08-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ณัฐพงศ์   18-08-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอนอน ๓๘ และต่อเติม อาคารเรียน ๒๑๖ล (ทรงไทย)

ณัฐพงศ์   18-08-2016


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ณัฐพงศ์   17-05-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อหนังสือเรียน

ณัฐพงศ์   19-04-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน

ณัฐพงศ์   22-03-2016


โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สอบราคาจ้างเรือนพยาบาล

ณัฐพงศ์   21-03-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.สกลนคร สอบราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ

ณัฐพงศ์   19-01-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศา จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า