ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน และประกาศยกเลิกการประกวดราคาค้าจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน

Warawut   17-11-2016


โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่, เปลี่ยนหลังคาพร้อมงานตาข่ายกันนกอาคารเรียน, ปรับปรุงทาสีหอนอนมาตรฐาน, หลังคากันฝนหอนอน, ปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน

Warawut   17-11-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ

Warawut   17-11-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อวัสดุการแต่งกาย (ชุดวงโยธวาทิต)

Warawut   15-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ

Warawut   15-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

Warawut   15-11-2016


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

Warawut   15-11-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบแฟรต 8 หน่วย

Warawut   07-11-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู และสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

Warawut   31-10-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

Warawut   31-10-2016

หน้า : Total 132 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 132 จากทั้งหมด หน้า หน้า