www.finasteriderx.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศา จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 43 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ สอบราคาตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ใบ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ศูนย์ฯ จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร (๘๑.๑๐.๑๕.๑๓ ) ๓ รายการ ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร (๘๑.๑๐.๑๕.๑๓ ) ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015

หน้า : Total 98 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 98 จากทั้งหมด หน้า หน้า