ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

ณัฐพงศ์   15-11-2016


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ณัฐพงศ์   15-11-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบแฟรต 8 หน่วย

ณัฐพงศ์   07-11-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู และสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

ณัฐพงศ์   31-10-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ณัฐพงศ์   31-10-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.เพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ณัฐพงศ์   06-10-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ

ณัฐพงศ์   23-08-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ณัฐพงศ์   23-08-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ณัฐพงศ์   23-08-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อ รั้วโปร่ง และถมดิน

ณัฐพงศ์   23-08-2016

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า