ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สอบราคาปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Warawut   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด)ฯ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   09-12-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

Warawut   01-12-2016


../doc/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

Warawut   01-12-2016


../doc/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างอาคารประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Warawut   30-11-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

Warawut   23-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จ.ตรัง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Warawut   23-11-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Warawut   23-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา สอบราคาจ้างอาคารพยาบาล

Warawut   22-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา สบราคาจ้างโรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ

Warawut   22-11-2016

หน้า : Total 132 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 132 จากทั้งหมด หน้า หน้า