ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัฑณ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณัฐพงศ์   20-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ

ณัฐพงศ์   19-12-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ

ณัฐพงศ์   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙

ณัฐพงศ์   15-12-2016


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ณัฐพงศ์   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สอบราคาปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ณัฐพงศ์   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด)ฯ

เพ็ญประภา   09-12-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

ณัฐพงศ์   01-12-2016


../doc/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ณัฐพงศ์   01-12-2016


../doc/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างอาคารประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ณัฐพงศ์   30-11-2016

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า