ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Warawut   15-08-2017


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

Warawut   05-07-2017


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560

Warawut   11-05-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เครื่องส่งสัญญาณต่อเนื่องในการโทรคมนาคม โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง

Warawut   20-03-2017


ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   01-03-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล๊อค 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม ยาว 252 เมตร

Warawut   16-02-2017


โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55 ข เขตแผ่นดินไหว (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   15-02-2017


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ ประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง, ห้องส้วมนักเรียนชายแบบ 6 ที่/2560 จำนวน 1 หลัง, ห้องส้วมนักเรียนหญิงแบบ 6/49 จำนวน 1 หลัง และรายการปรับปรุงพัฒนา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   10-01-2017


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ แาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ธาราบำบัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   06-01-2017


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมลิฟท์โดยสาร และครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   05-01-2017

หน้า : Total 130 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 จากทั้งหมด หน้า หน้า