ข่าวประชาสัมพันธ์../doc/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ณัฐพงศ์   01-12-2016


../doc/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างอาคารประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ณัฐพงศ์   30-11-2016


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ณัฐพงศ์   23-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จ.ตรัง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ณัฐพงศ์   23-11-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ณัฐพงศ์   23-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา สอบราคาจ้างอาคารพยาบาล

ณัฐพงศ์   22-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา สบราคาจ้างโรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ

ณัฐพงศ์   22-11-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน และประกาศยกเลิกการประกวดราคาค้าจ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน

ณัฐพงศ์   17-11-2016


โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่, เปลี่ยนหลังคาพร้อมงานตาข่ายกันนกอาคารเรียน, ปรับปรุงทาสีหอนอนมาตรฐาน, หลังคากันฝนหอนอน, ปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน

ณัฐพงศ์   17-11-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ

ณัฐพงศ์   17-11-2016

หน้า : Total 109 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 109 จากทั้งหมด หน้า หน้า