ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานฯ

Warawut   28-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างตามโครงการกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Warawut   28-12-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัฑณ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   20-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ

Warawut   19-12-2016


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ

Warawut   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙

Warawut   15-12-2016


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Warawut   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สอบราคาปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Warawut   15-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ห้องสมุด)ฯ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   09-12-2016


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน

Warawut   01-12-2016

หน้า : Total 119 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 119 จากทั้งหมด หน้า หน้า