ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค และวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

Warawut   23-11-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน e-bidding

Warawut   27-09-2017


โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล สอบราคาจ้างปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน 38 (หอพักพิมพิลาไลย์กับหอพักศรีมาลา) ปรับปรุงหอนอนมาตรฐาน 26 (หอพักพลายแก้ว)

Warawut   28-08-2017


ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี สอบราคารจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์ฯ ปี 2560

Warawut   25-08-2017


โรงเรียนโสตนครปฐม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 216 พ.,พื้นห้องเรียนอาคารเรียน, บันไดและซานพักหอนอนแบบมาตรฐาน

Warawut   24-08-2017


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ

Warawut   23-08-2017


โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร X ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร และรางระบายน้ำแบบฝาเหล็ก ขนาด ยาว 140 เมตร

Warawut   23-08-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สอบราคาจ้าง ซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ

Warawut   23-08-2017


โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร, สนามบาสเกตบอล, ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ

Warawut   23-08-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

Warawut   15-08-2017

หน้า : Total 130 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 จากทั้งหมด หน้า หน้า