ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เครื่องส่งสัญญาณต่อเนื่องในการโทรคมนาคม โปรเจคเตอร์ฉายภาพจากกล้อง

ณัฐพงศ์   20-03-2017


ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เพ็ญประภา   01-03-2017


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล๊อค 9 ก้อน ช่วงเสา 2.95 เมตร ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม ยาว 252 เมตร

ณัฐพงศ์   16-02-2017


โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55 ข เขตแผ่นดินไหว (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณัฐพงศ์   15-02-2017


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ ประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง, ห้องส้วมนักเรียนชายแบบ 6 ที่/2560 จำนวน 1 หลัง, ห้องส้วมนักเรียนหญิงแบบ 6/49 จำนวน 1 หลัง และรายการปรับปรุงพัฒนา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณัฐพงศ์   10-01-2017


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ แาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ธาราบำบัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณัฐพงศ์   06-01-2017


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมลิฟท์โดยสาร และครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณัฐพงศ์   05-01-2017


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ประชาสัมพันธ์ประกาศร่างขอบแขตของงาน (TOR)

ณัฐพงศ์   28-12-2016


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานฯ

ณัฐพงศ์   28-12-2016


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างตามโครงการกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ณัฐพงศ์   28-12-2016

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า