ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์การศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร สอบราคาซื้อวัสดุทำความสะอาดหอพัก ห้องเรียน และห้องน้ำห้องส้วม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2556

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องนอน)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา , ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015

หน้า : Total 132 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 132 จากทั้งหมด หน้า หน้า