ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร .ส.ล. 1 ชั้น 5 ห้อง จำนวน 1 โครงการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (บ้านบอล) ตามประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ทางเดินแบบมีหลังคาคลุม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างถมดิน จำนวน 7,900 ลบ.ม.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์การศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015

หน้า : Total 130 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 จากทั้งหมด หน้า หน้า