ข่าวประชาสัมพันธ์



โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องนอน)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา , ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อที่นอนนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015





หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า