ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อที่นอนนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร .ส.ล. 1 ชั้น 5 ห้อง จำนวน 1 โครงการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (บ้านบอล) ตามประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ทางเดินแบบมีหลังคาคลุม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015

หน้า : Total 124 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 124 จากทั้งหมด หน้า หน้า