ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ สอบราคาตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ใบ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ศูนย์ฯ จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร (๘๑.๑๐.๑๕.๑๓ ) ๓ รายการ ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร (๘๑.๑๐.๑๕.๑๓ ) ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมนักเรียนและห้องน้ำ ห้องส้วมโรงอาหารและถนน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดเชียงราย สอบราคาครุภัณฑ์ 3 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณ 2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ศูนย์การฯ ร้อยเอ็ด จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช สอบราคารซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศสอบราคา 4 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร สอบราคาซื้อวัสดุทำความสะอาดหอพัก ห้องเรียน และห้องน้ำห้องส้วม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015

หน้า : Total 130 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 130 จากทั้งหมด หน้า หน้า