ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา , ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง , สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอนนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนประจำ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อที่นอนนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร .ส.ล. 1 ชั้น 5 ห้อง จำนวน 1 โครงการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-12-2015

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด หน้า หน้า