ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   17-08-2018


ทดสอบระบบ จัดซื้อจัดจ้าง

Warawut   01-06-2018


โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Warawut   18-01-2018


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   10-01-2018


ประกาศศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง และถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   10-01-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น

Warawut   05-01-2018


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   03-01-2018


โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พาหนะ ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   28-12-2017


โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

Warawut   29-11-2017


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค และวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

Warawut   23-11-2017

หน้า : Total 119 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 119 จากทั้งหมด หน้า หน้า