ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   21-02-2019


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างกาอสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   07-02-2019


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   10-01-2019


โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   03-01-2019


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   28-12-2018


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   25-12-2018


โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล (e-bidding)

Warawut   19-12-2018


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล, ปรับปรุงพัฒนา, แบบมาตรฐานหอถังน้ำ 18/12

Warawut   19-12-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   14-12-2018


ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Warawut   30-11-2018

หน้า : Total 132 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 132 จากทั้งหมด หน้า หน้า