ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   19-10-2016


ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สศศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-10-2016


คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE และผู้ผ่านการคัดเลือก BEST PRACTICE ลำดับ 1 - 3 ระดับเครือข่าย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-08-2016


ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016


(ฉบับแก้ไข)ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   10-08-2016


รายชื่อหน่วยเบิกภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ยังไม่ส่งไฟล์ข้อมูล 29 ช่องและยังไม่ส่งไฟล์ฉบับแก้ไข คืนให้สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย" (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-06-2016


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส

Warawut   16-05-2016

หน้า : Total 113 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 113 จากทั้งหมด 12หน้า หน้า