ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   25-09-2015


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-12-2015


รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


หลักการและวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015

หน้า : Total 75 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 75 จากทั้งหมด 8หน้า หน้า