ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   15-05-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 (จังหวัดสมุทรสงคราม)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-05-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-05-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   07-02-2018


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา สังกัด สศศ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   01-02-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-01-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-01-2018

หน้า : Total 172 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 172 จากทั้งหมด 18หน้า หน้า