ข่าวประชาสัมพันธ์ขอดูคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 สังกัด สศศ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 (1) และ (2)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินหน่วยงานเพื่อรับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   25-09-2015


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-12-2015


รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่ 2 ปี 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


หลักการและวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015


รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ครั้งที่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   21-09-2015

หน้า : Total 69 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 69 จากทั้งหมด 7หน้า หน้า