ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องการประเมินศักยภาพผู้บริหารการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย

Warawut   20-07-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2561 (เพิมเติม) โทร.022885548, 022885552

Warawut   13-07-2018


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   19-06-2018


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

Warawut   15-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Warawut   04-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

Warawut   04-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

Warawut   04-06-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   31-05-2018


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-05-2018


ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือน เมษายน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-05-2018

หน้า : Total 172 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 172 จากทั้งหมด 18หน้า หน้า