ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

Warawut   15-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Warawut   04-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

Warawut   04-06-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

Warawut   04-06-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   31-05-2018


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-05-2018


ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำเดือน เมษายน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-05-2018


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   15-05-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 (จังหวัดสมุทรสงคราม)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-05-2018


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 (จังหวัดเพชรบุรี)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   11-05-2018

หน้า : Total 169 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 169 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า