ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE และผู้ผ่านการคัดเลือก BEST PRACTICE ลำดับ 1 - 3 ระดับเครือข่าย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-08-2016


ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016


(ฉบับแก้ไข)ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   10-08-2016


รายชื่อหน่วยเบิกภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ยังไม่ส่งไฟล์ข้อมูล 29 ช่องและยังไม่ส่งไฟล์ฉบับแก้ไข คืนให้สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   30-06-2016


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   08-06-2016


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส

ณัฐพงศ์   16-05-2016


ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณัฐพงศ์   12-05-2016


ประกาศรายชื่อผู้ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   20-03-2016


ประกาศรายชื้อผู้ได้คัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประ­จำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง ห­รือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเง­ินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามห­รือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่ง­ตั้งเข้่ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบ­ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเ­ขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ­เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4­ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเท­พา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัด­ สศศ. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์   18-03-2016

หน้า : Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 80 จากทั้งหมด 8หน้า หน้า