ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ. สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Warawut   21-01-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ. สพฐ. พ.ศ. 2561

Warawut   14-01-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

Warawut   11-01-2019


ประกาศตำแหน่งว่างในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562 (15 วันทำการ)

Warawut   09-01-2019


คำสั่ง สพฐ. ที่ 2627/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษา 2561 โรงเรียนเฉพาะความพิการ

Warawut   08-01-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ. สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

Warawut   28-12-2018


คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนฯ

Warawut   11-12-2018


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งที่ว่างภายหลัง)

Warawut   07-12-2018


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)

Warawut   12-11-2018


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

Warawut   07-11-2018

หน้า : Total 169 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 169 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า