ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-02-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา สังกัด สศศ. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   01-02-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-01-2018


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-01-2018


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สศศ.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-01-2018


ประกาศตำแหน่งว่างในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตำแหน่งครู) เพิ่มเติม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   23-01-2018


(แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตำแหน่งครู)

Warawut   16-01-2018


แก้ไข ประกาศสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตาแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตาแหน่งครู)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   12-01-2018

หน้า : Total 138 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 138 จากทั้งหมด 14หน้า หน้า