ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์   11-11-2016


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกผู้เป็นนัเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ณัฐพงศ์   11-11-2016


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ณัฐพงศ์   10-11-2016


ระเบียบ พ.ค.ศ. และ พ.ค.ก.

ณัฐพงศ์   08-11-2016


รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ณัฐพงศ์   07-11-2016


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ.

ณัฐพงศ์   20-10-2016


บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณัฐพงศ์   19-10-2016


ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ณัฐพงศ์   19-10-2016


ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สศศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-10-2016


คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE และผู้ผ่านการคัดเลือก BEST PRACTICE ลำดับ 1 - 3 ระดับเครือข่าย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-08-2016

หน้า : Total 69 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 69 จากทั้งหมด 7หน้า หน้า