ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมีโอเซ็น

Warawut   16-09-2019


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามข้อ 3(1) 3(2)

Warawut   06-09-2019


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

Warawut   30-08-2019


เพิ่มเติม ประกาศ อ.ก.ค.ศ สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ติดต่อ 02-6288973

Warawut   16-08-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี 2562 ติดต่อ 02-6288973

Warawut   16-08-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ติดต่อ 02-6288973

Warawut   16-08-2019


ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561

Warawut   06-08-2019


ประกาศขยายเวลารับสมัครครูและบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Warawut   02-08-2019


ประกาศรัฐสมัครครูและบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล รุ่นที่1/2562

Warawut   31-07-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

Warawut   30-07-2019

หน้า : Total 172 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 172 จากทั้งหมด 18หน้า หน้า