ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 (จำนวน 22 ราย)

Warawut   03-10-2019


สรุปจำนวนเรียกบรรจุ จากการประกาศขึ้น บัญชี วันที่ 3 กันยายน 2561

Warawut   03-10-2019


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

Warawut   03-10-2019


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

Warawut   26-09-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ

Warawut   25-09-2019


ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   19-09-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกาาพิเศษ

Warawut   19-09-2019


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมีโอเซ็น

Warawut   16-09-2019


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามข้อ 3(1) 3(2)

Warawut   06-09-2019


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

Warawut   30-08-2019

หน้า : Total 169 Record : 17 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 169 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า