ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกผู้เป็นนัเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Warawut   11-11-2016


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

Warawut   10-11-2016


ระเบียบ พ.ค.ศ. และ พ.ค.ก.

Warawut   08-11-2016


รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Warawut   07-11-2016


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ.

Warawut   20-10-2016


บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Warawut   19-10-2016


ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   19-10-2016


ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สศศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-10-2016


คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE และผู้ผ่านการคัดเลือก BEST PRACTICE ลำดับ 1 - 3 ระดับเครือข่าย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-08-2016


ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016

หน้า : Total 169 Record : 17 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 169 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า