ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

Warawut   10-11-2016


ระเบียบ พ.ค.ศ. และ พ.ค.ก.

Warawut   08-11-2016


รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Warawut   07-11-2016


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ.

Warawut   20-10-2016


บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Warawut   19-10-2016


ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   19-10-2016


ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สศศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-10-2016


คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE และผู้ผ่านการคัดเลือก BEST PRACTICE ลำดับ 1 - 3 ระดับเครือข่าย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-08-2016


ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016


(ฉบับแก้ไข)ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   10-08-2016

หน้า : Total 138 Record : 14 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 138 จากทั้งหมด 14หน้า หน้า