ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารเพิ่มเติม การเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

Warawut   23-03-2020


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

Warawut   23-03-2020


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

Warawut   06-03-2020


การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Warawut   17-02-2020


ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมีโอเซ็น ประจำปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในหลักสูตร “Best Practices in Teaching and Learning: Deafblind Education” และหลักสูตร “Best Practices in Teaching and Learning: Human Sexuality Education for Children with Special Needs” ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

Warawut   15-01-2020


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตำแหน่งครู) ติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลข 02-2885552 , 02-6288973, 02-2885548 คะ

Warawut   09-01-2020


เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

Warawut   09-01-2019


เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

Warawut   16-12-2019


ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพเพื่อรับรางวัลIQAประจำปี2562

Warawut   29-11-2019


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพิ่มเติม

Warawut   15-11-2019

หน้า : Total 172 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 172 จากทั้งหมด 18หน้า หน้า