ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซีมีโอเซ็น ประจำปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในหลักสูตร “Best Practices in Teaching and Learning: Deafblind Education” และหลักสูตร “Best Practices in Teaching and Learning: Human Sexuality Education for Children with Special Needs” ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

Warawut   15-01-2020


ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตำแหน่งครู) ติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลข 02-2885552 , 02-6288973, 02-2885548 คะ

Warawut   09-01-2020


เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

Warawut   09-01-2019


เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

Warawut   16-12-2019


ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพเพื่อรับรางวัลIQAประจำปี2562

Warawut   29-11-2019


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพิ่มเติม

Warawut   15-11-2019


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1941/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกาาสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

Warawut   14-11-2019


รายระเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

Warawut   06-11-2019


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1847/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาสักกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

Warawut   25-10-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 (จำนวน 22 ราย)

Warawut   03-10-2019

หน้า : Total 168 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 168 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า