ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพิ่มเติม

Warawut   15-11-2019


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1941/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกาาสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

Warawut   14-11-2019


รายระเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

Warawut   06-11-2019


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1847/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาสักกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

Warawut   25-10-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 (จำนวน 22 ราย)

Warawut   03-10-2019


สรุปจำนวนเรียกบรรจุ จากการประกาศขึ้น บัญชี วันที่ 3 กันยายน 2561

Warawut   03-10-2019


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

Warawut   03-10-2019


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

Warawut   26-09-2019


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ

Warawut   25-09-2019


ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   19-09-2019

หน้า : Total 163 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 163 จากทั้งหมด 17หน้า หน้า