ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

Warawut   23-08-2016


ขอเชิญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสศศIAAFKidsAthletics2016

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-08-2016


แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนงาน "ระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย"

Warawut   09-08-2016


รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือ สพฐ. ว2184 ลว. 4 ส.ค.59

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

Warawut   29-07-2016


แจ้งผลการประกวดการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2016


แจ้งเปลี่ยน url เว็บไซต์ e-office

Warawut   25-07-2016


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย" (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand)

Warawut   30-06-2016

หน้า : Total 128 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 128 จากทั้งหมด 13หน้า หน้า 13