ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

varcharman   08-01-2016


ประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

varcharman   28-12-2015


ดร.พนม พงษ์ไพบูล ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นิเทศติดตามโครงการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

varcharman   23-12-2015


การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง ปีงบประมาณ 2558) และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

varcharman   23-12-2015

หน้า : Total 84 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 84 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า 9