ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์.......

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-03-2016


ประกวดการจัดทำสื่อวิดีทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-02-2016


สพฐ. และมหาวิทยาลัย กิฟุ ญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือ การจัดการศึกษาพิเศษ ในเรื่อง ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากร และ นวัตกรรม/วิจัย

ณัฐพงศ์   19-01-2016


โครงการวิ่งด้วยกัน RUN2GETHER

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   13-01-2016


โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 11 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน

ณัฐพงศ์   12-01-2016


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (เรียนร่วม) วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

ณัฐพงศ์   12-01-2016


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะความพิการ) วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ณัฐพงศ์   12-01-2016


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณัฐพงศ์   08-01-2016


ประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

ณัฐพงศ์   28-12-2015


ดร.พนม พงษ์ไพบูล ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นิเทศติดตามโครงการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ณัฐพงศ์   23-12-2015

หน้า : Total 95 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 95 จากทั้งหมด 10หน้า หน้า 10