ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสศศIAAFKidsAthletics2016

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-08-2016


แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนงาน "ระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย"

ณัฐพงศ์   09-08-2016


รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือ สพฐ. ว2184 ลว. 4 ส.ค.59

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ณัฐพงศ์   29-07-2016


แจ้งผลการประกวดการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2016


แจ้งเปลี่ยน url เว็บไซต์ e-office

ณัฐพงศ์   25-07-2016


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย" (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand)

ณัฐพงศ์   30-06-2016


ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด 12หน้า หน้า 12