ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยน url เว็บไซต์ e-office

ณัฐพงศ์   25-07-2016


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย" (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand)

ณัฐพงศ์   30-06-2016


ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016


เอกสารประกอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :BP)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   09-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   06-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามสำนักงาน ก.ค.ศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-06-2016


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 5

ณัฐพงศ์   17-05-2016


ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 5

ณัฐพงศ์   12-05-2016


ไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   04-05-2016


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

ณัฐพงศ์   04-05-2016

หน้า : Total 100 Record : 10 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 100 จากทั้งหมด 10หน้า หน้า 10