ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561

Warawut   17-01-2018


งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ระบบงาน (Work System) และกระบวนการวิจัยและพัฒนา

Warawut   17-01-2018


คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต

Warawut   17-01-2018


แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา

Warawut   12-12-2017


เอกสารการรับนักเรียน สำหรับนักเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี 2561

Warawut   01-12-2017


สศศ. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน

Warawut   29-11-2017


สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ  ก้าวนำสู่คุณภาพ

Warawut   23-11-2017


นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ‘พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม’

Warawut   16-11-2017


ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี

Warawut   09-11-2017


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Warawut   06-11-2017

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16