www.finasteriderx.net

ข่าวประชาสัมพันธ์O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558

ณัฐพงศ์   07-11-2016


การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงารการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

ณัฐพงศ์   20-10-2016


รายงานการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

ณัฐพงศ์   19-10-2016


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-09-2016


มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559)(ฉบับสมบูรณ์)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   23-09-2016


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   31-08-2016


พิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๓

ณัฐพงศ์   31-08-2016


พิธีมอบทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

ณัฐพงศ์   29-08-2016


การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016


เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016

หน้า : Total 88 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า 9