www.finasteriderx.net

ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   26-08-2016


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์   23-08-2016


ขอเชิญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสศศIAAFKidsAthletics2016

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   18-08-2016


แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   17-08-2016


การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนงาน "ระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย"

ณัฐพงศ์   09-08-2016


รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือ สพฐ. ว2184 ลว. 4 ส.ค.59

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ณัฐพงศ์   29-07-2016


แจ้งผลการประกวดการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2016


แจ้งเปลี่ยน url เว็บไซต์ e-office

ณัฐพงศ์   25-07-2016

หน้า : Total 79 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 79 จากทั้งหมด 8หน้า หน้า 8