ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สศศ. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ระหว่าง 18-24 กค.2561

Warawut   25-07-2018


สศศ.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กพิการในชุมชน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

Warawut   21-06-2018


ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขันออกแบบและพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชั่น สำหรับนักเรียนพิการ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2561

Warawut   15-06-2018


ผอ.สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   07-06-2018


ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและที่มีความบกพร่องทางการเห็น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   25-05-2018


โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Warawut   22-01-2018


การประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

Warawut   19-01-2018


การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd

Warawut   19-01-2018


โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม

Warawut   18-01-2018


บันทึกข้อตกลงการบริจากที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี

Warawut   18-01-2018

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16