ข่าวประชาสัมพันธ์(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษ) ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ฉบับแก้ไข)

Warawut   22-11-2018


กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 4-5 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
(รอบที่ 2, 16/11/2561)

Warawut   19-11-2018


กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 4-5 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Warawut   13-11-2018


โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 โครงการ และงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   26-10-2018


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รอบ 2

Warawut   25-10-2018


แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ สาหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ

Warawut   16-10-2018


นายสาธิต จันทรังษี หรือ ลุงหมี มามอบเงิน 4.5 ล้านบาท ให้ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูลทั้ง 48 แห่งทั่วประเทศ

Warawut   02-10-2018


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Warawut   02-10-2018


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ((( E-Journals ))) วารสารฟ้าขาว กับวารสารฟ้าใส มาแล้วครับ

Warawut   30-08-2018


ข้อมูลอาคารสถานที่สอบครูผู้ช่วย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนราชวินิต(ประถม)

Warawut   17-08-2018

หน้า : Total 153 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 153 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16