ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารการรับนักเรียน สำหรับนักเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี 2561

Warawut   01-12-2017


สศศ. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน

Warawut   29-11-2017


สพฐ.จัดนิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำ  ก้าวนำสู่คุณภาพ

Warawut   23-11-2017


นักเรียนผู้พิการและนักเรียนด้อยโอกสกว่า 7,000 คน เข้าชมนิทรรศการ‘พระเมรุมาศพิมานนฤมิศ สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม’

Warawut   16-11-2017


ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ในประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอด และหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จ.นนทบุรี

Warawut   09-11-2017


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงการแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Warawut   06-11-2017


การงดการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2560

Warawut   02-11-2017


วันที่ 30 ต.ค. 60 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีะจำปี 2561 งบอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข. ค.)

Warawut   01-11-2017


ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.

Warawut   18-10-2017


ผอ.สศศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Warawut   02-10-2017

หน้า : Total 128 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 128 จากทั้งหมด 13หน้า หน้า 13