ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี

ณัฐพงศ์   15-06-2017


โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society”

ณัฐพงศ์   05-06-2017


แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

ณัฐพงศ์   02-06-2017


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจการจ้างสถานศึกษา สังกัด สศศ. ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จ.นนทบุรี

ณัฐพงศ์   01-06-2017


ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้แก่วิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนารูปแบบและกำหนดแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถ.พระรามที่ 6 กทม.

ณัฐพงศ์   29-05-2017


เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ณัฐพงศ์   26-05-2017


โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society” “Stronger Together, no one left behind”

ณัฐพงศ์   23-05-2017


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

ณัฐพงศ์   19-05-2017


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

ณัฐพงศ์   08-05-2017


ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th

ณัฐพงศ์   02-05-2017

หน้า : Total 95 Record : 10 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 95 จากทั้งหมด 10หน้า หน้า 10