ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำเดือนธันวาคม

Warawut   20-12-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษและเรียนรวม ระดับชาติ) กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

Warawut   12-12-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษและเรียนรวม) การแข่งขันระดับภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่

Warawut   07-12-2018


กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 6-7 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
(รอบที่ 1 : 6 ธันวาคม 2561)

Warawut   07-12-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษ) เจ้าภาพระดับภาคจัดการแข่งขันโรงเรียนรวมทุกสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการทุกสังกัด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งในระดับชาติต่อไป

Warawut   01-12-2018


โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Warawut   27-11-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษ) การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม สำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ (ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด)

Warawut   26-11-2018


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน

Warawut   26-11-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษ) การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Warawut   20-11-2018


(สพฐ.เกมส์ 2561 การศึกษาพิเศษ) ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ฉบับแก้ไข)

Warawut   22-11-2018

หน้า : Total 153 Record : 16 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 153 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16