ข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ 13 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   15-07-2015


การประชุมผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   13-07-2015

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16