ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 54 ณ ตำบลป่าเดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-12-2015


โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 162 ณ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-12-2015


โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล ๘๘ สนาม เฉลิมพระเกียติ ๘๘ พรรษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   03-12-2015


ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning Sufficiency Living) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   01-12-2015


ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจำสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   20-08-2015


เยี่ยมชม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   07-08-2015


กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Innovation to Enhance Learning Initiatives and Practices) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-07-2015


Round Table: Issues and Challenges in Special Education: Way Forward Moderator: Dr Jesus C. Fernandez, SEAMEO

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-07-2015


บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันแรกของการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2015


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2015

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16